Vítejte na stránkách ČSV z.s.
ZO Vysoké Mýto


IČO 49317318
pobočný spolek Českého svazu včelařů, z.s.
ev. číslo 51114
zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, 
spisová značka L 41913


Na těchto stránkách můžete nalézt informace o činnosti naši základní organizace a její historii. 

Dále pak mnoho zajímavých informací ze světa včel, ale i důležité informace jak pro naše členy, tak i pro začínající včelaře.

 


 

Prosíme zemědělské podniky a soukromé zemědělce, aby při hlášení postřiků využívali LPIS a přímo kontaktovali včelaře v dané oblasti. Děkujeme.

 

 


 NAŠE  DLOUHODOBÉ  CÍLE

   

STABILIZACE POČTU VČELSTEV A VČELAŘŮ

Naší snahou je, udržet dostatečný počet včelstev v naší oblasti, který zajistí nejen opýlení např. ovocných stromů, ale i dlouhodobou udržitelnost biodiverzity naší krajiny.

   

ZVYŠOVÁNÍ ODBORNOSTI CHOVATELŮ VČEL

Pro zkvalitňování chovatelské činnosti a zvyšování odbornosti chovaletů včel jsou každoročně organizovány odborné přednášky, zájezdy či kurzy.

   

ZAJIŠTĚNÍ AGENDY A SERVISU ČLENŮM ZO

Jedná se především o zajištění a distribuci léčiv, podporu při léčení. Zajištění agendy dotací, státních příspěvků atd.