Aktuální informace pro členy


Upozornění na ohniska moru včelího plodu

10.08.2019  Miroslav Kubeš

Jak jste již někteří z vás zaregistrovali, objevilo se nových 12 ohnisek moru včelího plodu a to v období duben - srpen 2019 v okolí Hlinska. Hranici ochranného pásma tvoří Hlinsko - Holetín - Raná - Potříkov - Otradov, která jsou nedaleko Skutče. 

Proto prosím všechny včelaře, aby nekupovali a nepřesouvali včelstva ani včelařské vybavení z blízkosti tohoto ochranného pásma. Dále bych chtěl připomenout, že roje neznámého původu je nutné zlikvidovat. Včelař nemůže takový roj použít kvůli nebezpečí šíření nákaz !!!


Členská schůze - odevzdání žádostí o dotaci 1D

17.07.2019  Miroslav Kubeš

Termín konání:   10. září 2019, v 18:00, v restauraci u Brežněva

Tato schůze je určena pro všechny členy základní organizace, kde mohou předat své žádosti o dotaci na zazimování včelstev (dotace 1D), které pak budou hromadně odeslány na ČSV. Je nutné, aby se všichni včelaři, kteří chtějí o dotaci požádat, zúčastnili této schůze a přinesli vyplněný a podepsaný formulář. Pokud by se nemohl někdo zúčastnit, je možné vyplněný a podepsaný formulář poslat po svém důvěrníkovi (po předchozí domluvě s důvěrníkem). 

Informace o konání této členské schůze bude ještě rozeslána prostředníctvím emailu.

Kdo neodevzdá žádost do tohoto termínu, dotace mu nebude vyplacena!

Formulář pro dotaci 1D najdete v příloze Včelařství 08/2019, nebo je ke stažení níže, v elektronické podobě.

 


Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1.9.2019

06.07.2019  Miroslav Kubeš

Jak jistě všichni víte, blíží se každoroční termín 15. září pro hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť do ústřední evidence chovatelů včel, ČMSCH Hradištko. Protože se jedná o povinnost včelaře, věnujte mu pozornost, aby jste se vyhnuli následným nepříjemnostem.

V příloze Včelařství 07/2019 jsou uvedeny podrobné informace, proto jen stručně:

  • povinnost zaslat hlášení ukládá vyhláška č 136/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů
  • hlášení je nutné zaslat do 15. září 2019
  • splnění této povinnosti je možné následujícími způsoby:

        1) prostřednictvím webového formuláře 

        2) z Portálu farmáře

        3) vyplněním zaslaného formuláře z ČMSCH Hradištko

 

Pokud budete chtít, abychom za Vás toto hlášení hromadně odeslali (jako každý rok), je nutné, aby jste vyplněné hlášení přinesli na členskou schůzi, která se koná 10. září 2019.

V tomto případě je nutné:

  • aby jste zkontrolovali předvyplněné informace a pokud nějaké údaje nesouhlasí, aby jste nesprávné udaje přeškrtli a čitelně vepsali údaje správné 
  • zkontrolovat číslo parcely ve sloupci "Parc. typ". Pokud tam máte uveden "!" nebo "?" (nevyplněná, nebo nenalezená v katastru), je potřeba aktuální číslo parcely dohledat a doplnit do hlášení, včetně čísla za lomítkem
  • pokud už včely nechováte, vraťte obdržený formulář s poznámkou "nevčelařím"

Počty včelstev uvedené v hlášení do ČMSCH Hradištko musí souhlasit s počtem včelstev, která uvádíte v žádosti o dotace 1D.

 

Pozn.: 

Kdo toto hlášení nedoručí na ČMSCH Hradištko 3 roky v řadě, bude z evidence chovatelů vyškrtnut.


Zápis z VS s důvěrníky konané 04.06.2019

11.06.2019  Miroslav Kubeš

Na podzim byl plánovaný zájezd do VÚVČ v Dole a na prohlídku letiště Václava Havla. Pro malý zájem členů (kteří byli dotazování prostřednictvím důvěrníků) se tento zájezd zrušil, přihlásilo se pouze 12 osob.

Dodané objednávky na pylodárné dřeviny budou zpracovány a dřeviny objednány. Až bude znám termín, kdy budou dřeviny pro včelaře připraveny, budeme Vás informovat.

Na podzim (polovina listopadu 2019) plánujeme odbornou přednášku. Důvěrníci a členové mohou zaslat návrhy témat přednášky o kterou by měli zájem. Přednášku je nutné zajistit včas.

 


Zápis z VS s důvěrníky konané 07.05.2019

14.05.2019  Miroslav Kubeš

Bude provedena aktualizace počtu včelstev v CISu, na základě předaných seznamů aktuálních počtů včelstev.

Důvěrníkům byly rozeslány formuláře pro objednání pylodárných dřevin, které budou předány všem členům. Každý člen si může objednat sazenice pro své stanoviště. Termín podání objednávek je 30. června 2019. Členové je mohou poslat po důvěrnících na schůzi výboru konané 04.06.2019. Objednávka a seznam pylodárných dřevin níže ke stažení.

Ohledně hlášení počtu včelstev k 1.9.2019 do Hradišťka se plánují změny. Prosím každého včelaře, aby sledoval tyto informace.