Pro začínající včelaře


Co je třeba udělat v počátcích včelaření

 1. Zvážit, zda jsem schopen a ochoten věnovat chovu včel dostatek svého času, abych zajistil příznivé podmínky pro včely a včelstva, pro jejich zdraví z hlediska prostředí, v němž žijí, jejich ošetřování, výživy, plemenitby a zda jsem ochoten věnovat i dostatek času na vzdělávání se v tomto oboru, protože včela je živý tvor a potřebuje odpovídající péči. 
 2. Zvážit, zda mám pro chov včel potřebné podmínky. Nejdůležitější je mít vhodné stanoviště včelstev, vyhovující jak snůškovými podmínkami, snadnou přístupností a v neposlední řadě nehrozícími sousedskými spory. Dále je potřeba vzít v úvahu zavčelení okolní krajiny z důvodu zajištění dostatečné kvalitní pastvy pro včely.
 3. Pořídit si základní pomůcky a vybavení, viz níže.
 4. Pořídit si včelstva, nejlépe ve formě nákupu oddělků a to buď od některého ze šlechtitelských chovů, nebo místního včelaře, který se zabývá tvorbou oddělků a chovem matek. Je nutné se přesvědčit, že nakupovaná včelstva mají dobrý zdravotní stav. Optimální počet včelstev, se kterými je vhodné začínat je 3-5  včelstev.
 5. V okamžiku, kdy projevíte zájem o chov včel, je vhodné stát se členem Českého svazu včelařů, není to však podmínkou. V místní organizaci naleznete lidi, kteří Vám budou moci poradit na místě, případně nad Vámi převzít "patronát", znají situaci v místě a to jak možnosti umístění včelstev, tak třeba to, zda někdo ze včelařů neprodává včelstva. Jako člen ČSV také začnete dostávat odborný časopis Včelařství, budete se moci účastnit různých kurzů a přednášek pořádaných místní organizací, pomohou Vám s léčením včelstev, bude se na Vás vztahovat svazové úrazové pojištění a svépomocný fond.
 6. Když začnete chovat včely, tak také musíte splnit své zákonné povinnosti, tj. nahlásit počet včelstev a umístění včelstev Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Hradištko pod Medníkem, email uevcely@cmsch.cz, tiskopisy naleznete pod článkem.

Základní potřeby a pomůcky

 1. Úly - v současné době nemá význam uvažovat o použití jiných než nástavkových úlů. V žádném případě nelze doporučit nákup použitých úlů ani použití úlů věnovaných. Jedná se o velké zdravotní riziko, úly mohou obsahovat původce různých onemocnění včel, mohou být natřeny neekologickými barvami, být ve špatném technickém stavu apod.
 2. Medomet - je lepší koupit nový, ale lze si pořídit i zachovalý použitý medomet, např. od končícího včelaře.
 3. Ochranné pomůcky - kombinéza, kukla nebo klobouk, včelařské rukavice.
 4. Pomůcky pro práci ve včelstvu - dýmák, rozpěrák, roják atd.

Základy bezpečnosti práce

 1. Ověřit si, zda nejste alergický na včelí bodnutí. 
 2. Poradit se s lékařem a pro návštěvy mít na včelnici k dispozici základní balíček první pomoci, obsahující některé jednoduše aplikovatelné léky tlumící alergické reakce.
 3. Používat ochranné pomůcky, minimálně kuklu nebo včelařský klobouk, ostatní ochranné pomůcky jako například včelařské rukavice mít vždy k dispozici v dosahu.
 4. Vždy pracovat s rozmyslem, nedělat prudké pohyby.
 5. Včelnici mít uspořádanou podle ergonomických zásad.
 6. Mimořádnou pozornost věnovat práci s dřevoobráběcími stroji.

Jak se stát členem Základní organizace Vysoké Mýto

 1. Můžete přijít na nejbližší schůzi výboru, viz O nás/Plán práce, a domluvit se osobně.
 2. Popřípadě vyplnit a zaslat formulář na ČMSCH Hradištko a tím se zaregistrovat jako chovatel včel. Bude Vám přiděleno registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště.
 3. Po obdržení registračních čísel je nutné je doručit Jednateli ZO, viz záložka Kontakt. Společně s vyplněnou členskou přihláškou na registraci do ČSV, kterou Vám musí ZO potvrdit.

Odkaz na ČMSCH, formulář a informaci o registraci ......... zde.