Plán práce


Na této stránce najdete informace o plánovaných akcích, týkající se aktuálního roku:

  • schůze výboru
  • výroční členskou schůzi
  • termíny pro odevzdání žádostí pro dotaci 1D
  • termíny pro vydávání finančních prostředků z dotace 1D
  • termíny vydávání léčiv
  • termíny odborných přednášek
  • termíny zájezdů

Plán akcí na 2. pololetí 2019

Plánovaná akce


Členská schůze ZO ČSV V.MÝTO  výběr žádostí o dotaci 1D


Schůze výboru + důvěrníků


Schůze výboru + důvěrníků


Členská schůze ZO ČSV V.MÝTO  výplata dotací 1D


Přednáška


Schůze výboru + důvěrníků

Termín konání


 10. září 2019 v 18:00                              


 1. října 2019 v 18:00


 5. listopadu 2019 v 17:00


 19. listopadu 2019 v 17:00                            


 24. listopadu


 3. prosince 2019 v 17:00

Místo konání


 restaurace u Brežněva                  


 restaurace u Brežněva


 restaurace u Brežněva


 restaurace u Brežněva                    


 restaurace u Brežněva


 restaurace u Brežněva